güzellik
Büyüt
Genç bir kadının güzelliği; insan güzelliğinin bir remzi, ve sanatın baskın motiflerindendir 

Sözlükte "güzellik" ne demek?

1. Estetik bir beğeni, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün, cemal; güzel olan bir kimsenin niteliği.
2. Okşayıcı söz ya da davranış, iyilik, yumuşaklık.
3. Ahlaksal ve düşünsel nitelikleriyle hayranlık uyandıran şeygüzellik

Güzellik kelimesinin ingilizcesi

adj. cosmetic
n. beauty, prettiness, fairness, charms, feminene charms, comeliness, fineness, handsomeness, niceness, pulchritude

--Reklam--